PRISMACSI DOJO

Güvenli yazılım geliştirme süreçleri

Ürün Hakkında

Prisma Dojo, yazılım ve sistem güvenliği için hazırlanan bir eğitim platformudur. Yazılım geliştiricilerine, DevOps mühendislerine ve güvenlik araştırmacılarına çeşitli başlıklarda eğitim alma olanağı sağlar. Bu başlıklar arasında Güvenli Yazılım Geliştirme, Hackerlar için Python, Güvenlik Gözüyle Docker yer almaktadır. Dojo’nun en önemli artlarından biri eğitim sırasında anlatılan konunun anında gerçek sistemler üzerinde uygulama yapmaya imkan tanımasıdır. Bu sayede öğrenilen teorik bilgi pratiğe dökülerek katılımcıların maksimum oranda verim alması sağlanır.

Dojo’nun katılımcılara sağladığı bazı faydalar aşağıda listelenmiştir:
• Güvenli yazılım geliştirme süreçlerini öğrenir.
• Güvenli yazılım geliştirme süreçlerine göre geliştirilen yazılımlar sayesinde güvenliğin en baştan sıkı tutulması sağlanarak zafiyetler en aza indirgenebilir.
• Güvenli yazılım geliştirme süreçlerini yazılım geliştirme süreçlerine nasıl entegre edeceğini öğrenir.
• Geliştirilen yazılımlarda ne tür zafiyetlerin çıkabileceğini öğrenir.
• Tespit edilen bir zafiyet özelinde kodu nasıl daha güvenli hale getirebileceğini öğrenir.
• Hackerların tespit edilen bu zafiyetleri nasıl sömürdüğünü öğrenir.
• Tespit edilen za fiyetlerin uy gulama ve sistem içerisinde ne gibi problemlere sebep olabileceğini öğrenir.
• Bilinen zafiyetlerin, geliştirme yapılan dil içerisinde nasıl meydana çıktığını öğrenir.
• Geliştirme yapılan dile özgü zafiyetlerin neler olduğunu öğrenir.
• Docker containerlar içerisinde ne tür zafiyetler çıkabileceğini öğrenir.
• Docker containerlar için nasıl sıkılaştırma yapabileceğini öğrenir.
• Docker containerlar içerisinde yapılan hataların hackerlar tarafından nasıl sömüreleceğini
öğrenir.
• Python programlama dili ile nasıl ofansif yazılımlar geliştirebileceğini öğrenir.

Creator of quality designs and thinker of fresh ideas.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.

Look deep into nature, and then you will understand everything better.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.

PRISMACSI DOJO ile ilgili sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.